La xarxa 0-18 dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera/Gòtic estem realitzant des del curs 2000-2001 una feina de coordinació pedagògica i organitzativa per a aconseguir en la zona una millora en la qualitat de l’educació de l’etapa bàsica i una oferta educativa equilibrada i cohesionada que eviti la desigualtat entre els centres i afavoreixi la col·laboració. Aquesta coordinació s’ha concretat en activitats amb l’alumnat dels centres, amb les famílies (reunions conjuntes 0-6 i 6-18), entre el professorat i grups de treball de directors i directores.

Alumnat

Professorat

Famílies

Entorn